Projekty aktów prawnych

Poniżej znajduje się lista projektów aktów prawnych, które wpłynęły do Biura KRIR do konsultacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych, liczbie punktów przyznawanych za ich spełnienie oraz rodzajów dowodów potwierdzających ich spełnienie

Link do projektu >>>

Uwagi KRIR >>>

Link do projektu >>>

Uwagi KRIR >>>

Pismo MRiRW w sprawie uwag KRIR >>>

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 >>>

Termin nadsyłania uwag: 1.03.2024

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania >>>

Termin nadsyłania uwag: 1.03.2024

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniający rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 >>>

Termin nadsyłania uwag: 7.03.2024

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com