Sprawozdania z prac

W tym miesiącu sprawozdawczym praca Zarządu KRIR skupiona była wokół działań dotyczących uzyskania zgody Komisji Europejskiej do stosowania dopłat do nawozów, w związku z lawinowym wzrostem cen nawozów.

W dniu 20 kwietnia 2022 r. w Warszawie odbyło się III posiedzenie Rady do spraw Młodych Rolników przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Gośćmi posiedzenia byli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryk Kowalczyk, Sekretarz Stanu w MRiRW – Krzysztof Ciecióra, Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w MRiRW – Joanna Czapla oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej – Ireneusz Leśnikowski. W spotkaniu udział wziął także Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. na temat rolnictwa węglowego, wydłużenia terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, kształtu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej oraz pandemii SARS-Cov-2 w omawianym okresie sprawozdawczym, w dniach 18-20 marca 2022 r. w Kielcach odbyły się XXVII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, które wróciły do swojej tradycyjnej daty. W Targach ze stoiskiem uczestniczyła także Krajowa Rada Izb Rolniczych razem ze Świętokrzyską Izbą Rolniczą. Podczas uroczystej gali wręczenia nagród 27. Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH oraz 21. Targów Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO wręczono Puchar Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza. Otrzymało go Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za 30 lat współpracy oraz pracę na rzecz rolników. Z rąk Prezesa Puchar odebrała Pani Wioletta Dygas, Dyrektor Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Kielcach. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Członek Zarządu KRIR Robert Nowak wzięli także udział w Krajowym Finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych organizowanym przez Związek Młodzieży Wiejskich podczas targów w Kielcach oraz wręczyli ufundowane przez samorząd rolniczy nagrody dla opiekunów finalistów.

23 lutego 2022 r. w Warszawie odbyło się XI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym udział wzięli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryk Kowalczyk, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Halina Szymańska, Prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW – Ewa Stachura-Kruszewska, Dyrektor Biura Promocji i Organizacji Sprzedaży Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 'TUW' – Katarzyna Niegowska, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR – Jacek Malicki oraz Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego –  Marek Surmacz.

21 stycznia 2022 r. w Senacie odbyła się konferencja „Zielony ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”, w której uczestniczyli Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych, Komisarz Rolnictwa UE Janusz Wojciechowski, Wicepremier Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Eurodeputowany Jarosław Kalinowski i wielu senatorów i posłów. Otwierając spotkanie, Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podkreślił niezwykłą wagę debaty, zorganizowanej przez Senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przypomniał, że dzięki polskim rolnikom „w najgorszym lockdownie, w najgorszej pandemii” nasz kraj ani przez moment nie był zagrożony żywnościowo. W swojej wypowiedzi Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił uwagę na poważne wyzwanie, przed którym stoi polskie rolnictwo - największe od czasów wejścia Polski do UE. Zmienia się cała WPR, przechodzimy do tzw. zielonego ładu, który za główny cel ma ochronę klimatu i środowiska. Prezes KRIR zwrócił uwagę, że do czerwca br. trwają jeszcze konsultacje – m.in. w zakresie ekoschematów itd. Prezes Szmulewicz zadał także pytanie, czy ktokolwiek analizował koszty wprowadzenia tych zmian dla rolników, czy dla konsumentów. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podkreślił, że jako rolnik popiera zielony ład, ochronę klimatu i środowiska, ale musi to być wyważone. Jednak w związku z tym, że są takie opóźnienia w uzgodnieniach strategii czy kształtu zielonego ładu, zaapelował o odłożenie jeszcze o rok wprowadzenia tych przepisów.  W dyskusji Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski zwrócił uwagę na problem producentów trzody chlewnej w związku z ASF oraz zaapelował o interwencję w tej sprawie na poziomie europejskim.

15 grudnia 2021 r. w Pałacu Prezydenckim, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkał się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji w rolnictwie w Polsce i w Europie, dyskutowano też o zasadach współpracy Prezydenta RP z Krajową Radą Izb Rolniczych w rozwiązywaniu problemów polskiego rolnictwa. Na spotkaniu poruszono również potrzebę omówienia nowych, bardziej przyjaznych rolnikom rozwiązań prawnych. Dyskutowano o wymogach stawianych przez Zielony Ład, emeryturach i ubezpieczeniach rolniczych, a także konieczności wprowadzenia ustawowych rozwiązań ograniczających ryzyko w rolnictwie – chodzi m.in. o niepożądane zjawiska klimatyczne, zachwiania na rynkach cenowych, choroby zwierząt np. ASF. W kwestii ASF zwrócono uwagę na konieczność podjęcia prac w celu intensyfikacji działań dotyczących skutecznego zwalczenia ASF na terytorium Polski. Zarząd KRIR przekonywał o konieczności zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników m.in. w zakresie: nabycia prawa do emerytury rolniczej bez konieczności zdania gospodarstwa rolnego, łączenia KRUS z ZUS do praw emerytalnych. Komentowano też projekt planu strategicznego w zakresie ograniczenia produkcji rolnej. Zarząd KRIR zwrócił uwagę, że są rejony na świecie, gdzie ludzie nadal głodują, nie można zatem mówić o ograniczeniu produkcji. Prezydent zapewnił, że nie zaakceptuje niczego, co uderza w polskie rolnictwo. Wszelkie zmiany nie mogą rozbijać systemu, tylko go przekształcać. Wszelkie działania muszą być realizowane w ramach dialogu z rolnikami.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com