arimr_cd4870e10d.jpgZ regulacji §6 ust. 2 pkt 6 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.) wynika, iż członku „że komisji szacującej straty sporządzają protokół z oszacowania szkód, który powinien zawierać m. in. informacje o średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, ustalonej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w tym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, a w przypadku braku takich danych lub dokumentów - na podstawie danych o średniej wielkości produkcji rolnej publikowanych przez jednostki doradztwa rolniczego, urzędy  statystyczne lub Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
 
 
 
 
W związku ze stwierdzonymi przypadkami określania przez gminne komisje, w protokołach z oszacowania szkód, średniej rocznej produkcji rolnej jedynie na podstawie oświadczenia rolnika, uprzejmie informuję, iż MRiRW skierowało do ARiMR zalecenia pokontrolne wskazujące na konieczność oceny wysokości szkód w tym zakresie, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. (…). Z uwagi na powyższe ustalenia, uprzejmie informuję, że ARiMR, w trakcie weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy z działania 126, będzie zwracała szczególną uwagę na źródła danych, w oparciu, o które określono straty w średniej rocznej produkcji rolnej j. W sytuacji, gdy ujęta w protokołach z oszacowania szkód wielkości produkcji rolnej bazować będzie wyłącznie na oświadczeniu rolnika, co nie jest wystarczające do prawidłowej kalkulacji strat, wymagane będzie dokonanie korekty dokumentacji sporządzonej przez gminną komisję z uwzględnieniem danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w gospodarstwie. 

Mając powyższe na uwadze, rolnicy, zamierzający ubiegać się o pomoc finansową w ramach piątego naboru wniosków o przyznanie pomocy z działania 126, powinni pamiętać o obowiązku oceny wysokości szkód na podstawie dokumentów, o których mowa w przywołanych na wstępie przepisach.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com