grunty.jpgW dniu 12 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (COM(201 1)625 final/3). Zgodnie z przepisami zawartymi w projekcie dokumentu przewiduje się, że wsparcie w ramach systemu płatności podstawowych będzie przyznawane rolnikom po aktywacji uprawnienia do płatności na kwalifikujący się hektar w państwie członkowskim, w którym przyznano uprawnienie.
 
 
 
Natomiast „kwalifikujący się hektar" zgodnie z rozporządzeniem (COM(201 1)625 final/3) będzie oznaczał każdą powierzchnię użytków rolnych gospodarstwa rolnego wykorzystywaną do prowadzenia działalności rolniczej lub - jeżeli powierzchnię wykorzystuje się także do prowadzenia działalności pozarolniczej - wykorzystywaną głównie do prowadzenia działalności rolniczej. Z przepisu tego wyraźnie wynika, że warunek utrzymywania danego gruntu w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. zostaje zniesiony.

Ponadto w myśl projektowanych przepisów jako „kwalifikujący się hektar" będzie uznany obszar, który dawał prawo do płatności w 2008 r. i który w chwili obecnej jest gruntem zalesionym lub odłogowanym na podstawie odpowiednich regulacji unijnych lub który przestał być kwalifikowany w wyniku zastosowania dyrektyw: Ramowej Wodnej, Ptasiej lub Siedliskowej.

W związku z powyższym, 31 października br. resort rolnictwa poinformował Biuro KRIR, że Polska pozytywnie ocenia propozycje legislacyjne przedstawione przez Komisję Europejską, zmierzające do zniesienia historycznej zasady kwalifikowalności gruntów rolnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com