owoce i warzywaW dniu 6 kwietnia 2016 odbyło się drugie posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej KRIR ds. monitorowania sytuacji na rynkach rolnych, rozwoju i opłacalności produkcji rolnej oraz sprzedaży bezpośredniej.

Poza Członkami Komisji z KRIR (Przewodniczący Komisji Ryszard Czaicki, Członkowie: Wiesław Kubicki, Ryszard Ciźla, Tadeusz Skiba, Romuald Gosk), w posiedzeniu uczestniczyli również: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych z MRiRW Marian Borek, główny specjalista z Departamentu Rynków Rolnych Maciej Fedak, główny specjalista z Departamentu Rynków Rolnych Joanna Łątkowska, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Krystian Popławski oraz Wiceprezes Mazowieckiej Izby Rolniczej Kazimierz Szubiński, Przewodniczący Rady MIR Powiatu Siedleckiego Janusz Krasnodębski, członek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Jerzy Salitra.

Podczas posiedzenia zostały przyjęte wnioski o następującej treści:

  1. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o spotkanie z federacją związków branżowych z decyzyjnymi przedstawicielami sieci handlowych.
  2. Zorganizowanie wypełnienia ankiet ARR odnośnie pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych.
  3. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie zmian legislacyjnych, które wprowadziły obowiązek zawierania umów kontraktacyjnych z rolnikami z regułą cenową.
  4. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozbudowę systemu wsparcia rynkowego ze środków Unii Europejskiej oraz większego partycypowania Polski w wspraciu, ze względu na to, że Polska najmocniej odczuła skutki embarga rosyjskiego
  5. Wystąpienie do Ministra właściwego o zabezpieczenie puli środków na kontynuację bioasekuracji i dalszego ograniczania populacji dzików do liczebności zapobiegającej rozprzestrzenianie ASF.
  6. Wznowienie działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych”, ze względu na 2015 rok.
  7. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zrównanie dopłat obszarowych wypłacanym polskim rolnikom do wysokości takich, jak w krajach starej Unii Europejskiej (Niemcy, Francja).
  8. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020 w § 4 ust.6 pkt 2 na umożliwieniu ubiegania się o pomoc właścicielom gospodarstw utrzymujących co najmniej 10 krów.
  9. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby uruchamiając następne nabory wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” podzielić pulę środków na województwa wprowadzając tzw. koperty.
  10. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby w systemie płatności bezpośrednich związanych z produkcją w przypadku płatności do bydła i płatności do krów wprowadzić zapis umożliwiający uzyskanie dopłaty już w przypadku posiadania jednej sztuki a nie dopiero od trzeciej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com