kormoran czarnyW dniu 24 stycznia 2018 r. Zarząd KRIR Z wystąpił do Pana Ministra Środowiska - Pana Henryka Kowalczyka z postulatem o podjęcie działań mających na celu uregulowanie kwestii związanej ze szkodami wyrządzanymi w uprawach rolnych przez takie gatunki zwierząt jak: muflon, kormoran, żuraw, łabędź, gęś i czapla.

Zwierzęta te wyrządzają poważne szkody w uprawach rolnych, narażając rolników na duże straty zarówno w płodach rolnych, jak i dochodach rolniczych, a poszkodowani rolnicy nie dostają odszkodowania z tego tytułu za poniesione straty. Wymienione wyżej zwierzęta są zwierzętami dzikimi, za które odpowiedzialność powinien ponosić Skarb Państwa. Dlatego Zarząd KRIR wnosi o kompleksowe uregulowanie przedmiotowego problemu oraz wpisanie ww. zwierząt do katalogu gatunków wyrządzających szkody w uprawach rolnych.

Ponadto, Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem o dokonanie pomiaru zasobności siedlisk leśnych, na podstawie którego będzie możliwość oceny, w jakim stopniu zwierzyna jest w stanie się wyżywić bez szkody dla rolników.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com