26.09.201926 września 2019 r. w gmachu resortu rolnictwa odbyła się  konferencja pt. „Stan prac nad planem strategicznym WPR na lata 2021-2027”, która rozpoczęła cykl spotkań mających na celu skonsultowanie i poinformowanie przyszłych beneficjentów oraz osób, które interesują się programowaniem polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich, pełniących funkcje w organizacjach społecznych, związkach zawodowych, administracji na temat postępów prac nad Planem. W konferencji udział wziął Wiceprezes KRIR – Mirosław Borowski.

W trakcie konferencji przedstawione zostały tematy dotyczące stanu prac nad projektowaniem przyszłej polityki rolnej. Uczestnicy zostali zaproszeni do dyskusji w czterech obszarach:

  • Wspierania dochodów i opłacalności produkcji rolnej,
  • Poprawa konkurencyjności poprzez modernizacje i innowację,
  • Wspierania funkcji środowiskowych rolnictwa i adaptacja do zmian klimatu,
  • Wspieranie rozwoju wsi, w tym zmian pokoleniowych i rynek pracy 

W dyskusji zwrócono uwagę m. in. na konieczność utrzymania dotychczasowego poziomu budżetu, który jest niezbędny do finansowania nowych działań rolnictwa na rzecz społeczeństwa. Dyskutanci podkreślali potrzebę poprawy infrastruktury obszarów wiejskich. Zwracano uwagę na zmniejszające się zasoby wody na obszarach wiejskich. W części dotyczącej rolnictwa postulowano pozostawienie płatności powiązanych z produkcją, oraz potrzebę współpracy rolników na rzecz wzmocnienia ich pozycji w łańcuchu dostaw. Podkreślono, że rolnictwo powinno uwzględniać oczekiwania konsumentów w zakresie żywności wysokiej jakości.

Materiały
Blok​_tematyczny​_1​_Sektorowe​_interwencje.pdf

Blok​_tematyczny​_1​_Wsparcie​_dochodów.pdf

Blok​_tematyczny​_2​_Konkurencyjność.pdf

Blok​_tematyczny​_3​_​_Środowisko​_zielona​_architektura.pdf

Blok​_tematyczny​_3​_Klimat.pdf

Blok​_tematyczny​_4​_Rozwoj​_wsi​_praca.pdf

Wystąpienie​_Min​_Ryszarda​_Zarudzkiego​_na​_konferencji​_26092019.pdf

Wystąpienie​_Min​_Z​_Krzyzanowska​_Stan​_negocjacji​_ramowych​_i​_finansowych​_WPR.pdf

Wystąpienie​_WGuba​_Nowe​_zasady​_programowania​_i​_wdrazania​_WPR.pdf

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com