praca w ogrodnictwieEpidemia Covid-19 w zaledwie miesiąc diametralnie zmieniła sposób życia nas wszystkich. Wirus rozprzestrzenił się na całym kontynencie, wpływając na społeczeństwo w wieloraki sposób. Przede wszystkim jednak stanowi on zagrożenie dla zdrowia publicznego naszych obywateli.

To właśnie dlatego musimy działać szybko. Żadne działania jednak nie mogą być podejmowane kosztem utraty wiarygodności czy stanowić zagrożenie dla niezbędnego przepływu prac w kluczowych sektorach takich jak rolnictwo.

Rolnictwo w tym kontekście wciąż jest stabilnym filarem w walce z zagrożeniami wynikającymi z epidemii. Rolnicy niestrudzenie pracują, by utrzymać ciągłość dostaw żywności w Unii Europejskiej. GEOPA-COPA czyli grupa pracodawców zawodowych organizacji rolniczych Unii Europejskiej zaangażowała się w działania na rzecz umacniania pozycji obecnych i przyszłych rolników w całej Europie. Dlatego koniecznie trzeba wprowadzić środki mające na celu zapewnienie i zagwarantowanie dostępności siły roboczej. Rolnictwu jest ona absolutnie niezbędna.

Dlatego w obliczu obecnego kryzysu GEOPA-COPA apeluje o przyjęcie solidnego podejścia politycznego w zakresie zatrudnienia, by odpowiedzieć na następujące wyzwania:

  • Po pierwsze powodem do obaw jest deficyt siły roboczej. Dotyczy on głównie pracowników sezonowych wewnątrz UE, ale również pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, które są potrzebne do zapewniania funkcjonowania sektora rolnictwa bez zakłóceń, a czasem nawet ułatwiania transportu maszyn między granicami państw. Jednakże restrykcje w zakresie przemieszczania się nie powinny obejmować pracowników przygranicznych czy kierowców ciężarówek z załadunkiem, którzy odgrywają kluczowa rolę w łańcuchu dostaw żywności na rynek jednolity. Jeżeli nie zostanie podjęta decyzja o skoordynowanych środkach, około 585 tys. pracowników sektora wewnątrz Unii Europejskiej może mieć problem z prawidłowym wykonywaniem swoich zadań. Ponadto w podsektorach takich jak hodowla zwierząt gospodarskich sytuacja jest krytyczna. W związku z tym GEOPA-COPA apeluje o stworzenie planu awaryjnego na wypadek gdyby kwarantanna miała utrudnić produkcję hodowlaną.

GEOPA-COPA z zadowoleniem przyjmuje wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie środków zarządzania granicami. Zachęca również do ich pełnego wdrażania szczególnie w przypadku podstawowych i nietrwałych produktów spożywczych oraz sprzętu medycznego do pracy.

  • Po drugie największe znaczenie ma wsparcie finansowe. Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa, z której 37 mld euro ma zostać przeznaczone na systemy opieki zdrowotnej, małe i średnie przedsiębiorstwa, pracowników i wrażliwe sektory gospodarki, powinna dostarczyć więc funduszy, by zaspokoić krótkoterminową potrzebę zatrudniania pracowników w sektorze rolnym. Powinniśmy również wykorzystać nadarzające się możliwości i stworzyć perspektywy zawodowe tym, którzy tymczasowo stracą swoje obecne zatrudnienie. GEOPA-COPA apeluje, by pracodawcom dano możliwość korzystania z rządowych składek na ubezpieczenie społeczne, dzięki czemu mogliby zatrudniać nowych pracowników, jeżeli regularni pracownicy nie będą dostępni. Powinni mieć również możliwość zapraszania wolontariuszy i osób do pracy w niepełnym wymiarze godzin. Należy ponadto zachęcać studentów do pomocy sektorowi w tym krytycznym okresie. Dzieje się tak już w Niemczech i we Francji. Rolnicy powinni móc działać według uproszczonych zasad, a także korzystać z wyłączeń, by ułatwić im dostęp do siły roboczej.

W związku z tym Rada musi działać szybko w koordynacji z Parlamentem Europejskim, który rozpoczął pilną procedurę przyjęcia środków w ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa.

GEOPA-COPA nawołuje zatem instytucje europejskie i państwa członkowskie do monitorowania potencjalnych braków siły roboczej, w tym pracowników sezonowych oraz maszyn, by w razie potrzeby przyjąć elastyczne podejście i wdrożyć prawo socjalne.

Źródło: Deklaracja Geopa-Copa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com