W dniu 1 czerwca 2023 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas  XVI posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa  w sprawie przetargów dotyczących dzierżawy gruntów organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a szczególnie osób, które zostały wyłonione w przetargach na nieruchomości rolne Skarbu Państwa, ale nie podpisały umowy.

Chcielibyśmy podkreślić, że sprawne rozdysponowanie nieruchomości rolnych jest kluczowe dla rozwoju rolnictwa i wsparcia naszych rolników, a taka sytuacja powoduje wykluczenie innych rolników z możliwości nabycia tych bardzo potrzebnych użytków rolnych. Przetargi na użytki rolne dają szansę rolnikom na nabycie gruntów, które umożliwiają prowadzenie gospodarstw i ich rozwój. Jednak sytuacje, w których osoba wylicytuje wysoki czynsz dzierżawny, a następnie nie podpisuje umowy, tracąc przy tym tylko wadium, tworzą poważne problemy i utrudniają uczciwe i efektywne rozdysponowanie tych gruntów.

Dlatego też KRIR wnioskuje o wprowadzenie zasady wyłączenia przez KOWR osób, które nie podpisały umowy i utraciły wadium z przetargów ograniczonych na nieruchomość rolną, z kolejnych przetargów na te grunty. Takie działanie stanowiłoby sprawiedliwe rozwiązanie, które nie tylko zmotywowałoby do odpowiedzialnego podejścia do procesu przetargowego, ale także otworzyłoby drogę dla innych rolników, którzy są zainteresowani nabyciem tych gruntów.

Pragniemy podkreślić, że każdy rolnik ma prawo do uczciwej szansy na nabycie gruntów, które są mu niezbędne do prowadzenia gospodarstwa. Osoby, które blokują ten proces i nie są gotowe do podpisania umowy po wylicytowaniu wysokiego czynszu dzierżawczego, powinny być pozbawiane prawa do startu w kolejnych przetargach. Taka konsekwencja wobec nieuczciwego podejścia licytujących, stanowiłaby istotne narzędzie regulujące i zapewniłaby sprawne zawieranie umów dzierżawy, a także uczciwe i efektywne wykorzystanie gruntów rolnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com