kormoran czarnyW dniu 15 marca 2024 r. resort rolnictwa i rozwoju wsi przedstawił swoje stanowisko dotyczace rekompensat dla gospodarstw rolnych i rybackich za straty powodowane przez zwierzęta chronione, będące reakcją na wniosek KRIR w tej sprawie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca uwagę na zmianę podejścia środowisk naukowych do problematyki oddziaływania kormorana na siedliska i gatunki chronione. W przypadku kormorana dotychczas skupiano się przede wszystkim na konfliktach natury gospodarczej i oddziaływaniu tego gatunku na ekonomikę gospodarstw rybackich. W ostatnich latach coraz częściej dostrzegane są i podkreślane problemy związane z trudnościami w utrzymaniu i ochronie rzeczywiście zagrożonych populacji zwierząt, na które oddziałuje rozprzestrzeniająca się populacja kormorana, w szczególności zagrożonych gatunków ryb, ale również ptaków np. gniazdujących w Polsce rzadkich gatunków kaczek nurkujących.

Podczas ostatniej debaty karpiowej organizowanej przez oddział Polskiego Towarzystwa Rybackiego i Lokalnej Grupy Rybackiej – Świętokrzyski Karp w dniach 1-2 marca 2024 r. w Rytwianach również poruszono problematykę oddziaływania zwierząt rybożernych na gospodarstwa stawowe i rybackich użytkowników wód, ale również na inne elementy naturalnych lub półnaturalnych ekosystemów stawów, mokradeł, jezior i rzek. W prezentacji przedstawionej przez Pana Michała Jantarskiego ornitologicznego eksperta przyrodniczego od 35 lat badajacego awifaunę stawów rybnych, zaangażowanego m.in. w prace wykonywane w ramach Monitoringu Ptaków Polski, wskazano, że gwałtowny wzrost liczebności populacji kormorana w Europie, spowodował, że gatunek ten z niegdyś zagrożonego wyginięciem, stał się obecnie zagrożeniem dla innych gatunków zwierząt. Zagrożony jest byt wielu gatunków ryb we wszelkiego rodzaju naturalnych wodach śródlądowych, jak również w hodowlach stawowych. Z tego względu konieczne jest bezzwłoczne podjęcie działań zmierzających do ograniczenia populacji kormorana do liczebności odpowiadającej wymogom ekologicznym. 

Stanowisko takie jest powszechne wśród ichtiologów i coraz powszechniejsze wśród ornitologów. Europejska Komisja Doradcza ds. Rybołówstwa Śródlądowego i Akwakultury przy FAO (EIFAAC) wydała w maju 2022 r. notę doradczą
przygotowaną w związku z wysłuchaniem publicznym dotyczącym wpływu kormoranów na rybołówstwo i akwakulturę w UE, które miało miejsce w Parlamencie Europejskim w dniu 11 maja 2022 r. EIFAAC stwierdza m.in., że dowody naukowe świadczą, że obecny poziom drapieżnictwa kormorana ma negatywny wpływ na różnorodność biologiczną wód i znacząco wpływa na zasoby chronionych i cennych gospodarczo gatunków ryb (np. lipienia, łososia, pstrąga potokowego, węgorza). Wystąpienia praktyków i ichtiologów potwierdzają, że kormorany wpływają na utratę różnorodności biologicznej oraz zmniejszenie liczebności i biomasy zarówno chronionych, jak i eksploatowanych gatunków ryb.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com