IMG 3080W dniu 23 stycznia 2015 r. w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie przedstawicieli producentów trzody chlewnej i samorządu rolniczego w celu wypracowania stanowiska na późniejsze spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące omówienia aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej.

Producenci trzody chlewnej zawnioskowali do Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi o podjęcie następujących działań:

I. Bezwzględnie należy powołać rządową komisję ds. likwidacji ASF pod przewodnictwem Pani Premier Ewy Kopacz, w skład której wchodziliby przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiego Związku Łowieckiego, Głównego Lekarza Weterynarii i Krajowej Rady Izb Rolniczych.

  1. Celem Komisji byłoby opracowanie programu likwidacji ASF w Polsce, w ramach którego należałoby podjąć natychmiastowe działanie w zakresie wykupu trzodyw gospodarstwach województwa podlaskiego (strefa zagrożona) niespełniających zasad programu bioasekuracji i natychmiastowej wypłaty odszkodowań za wygaszenie produkcji za trzy lata.
  2. Koniecznie należy dokonać odstrzału całej populacji dzików ze strefy czerwonej i żółtej oraz w uzgodnieniu z myśliwymi wyznaczyć dodatkową strefę ochronną, na terenie której również należałoby dokonać znacznej redukcji populacji dzików. Z ok. 400 tys. dzików na terenie Polski należy dokonać odstrzału ¾ populacji.
  3. W celu ochrony przed wirusem ASF należy wstrzymać przemieszczanie pozyskanych dzików do przetwórstwa do innych województw niż zagrożone i przetwarzać dziki na miejscu. W chwili obecnej dziki są przewożone np. do Brodnicy.

II. W ramach uregulowań ekonomicznych produkcji trzody chlewnej należy:

  1. Uporządkować obrót warchlakami łącznie z systemem nakładczym. Zakłady mięsne poprzez system nakładczy powodują zmniejszenie niezależnej rodzimej produkcji, gdyż zakłady mięsne stosują nieuczciwe praktyki rozliczając swoje tuczniki z systemu nakładczego po kosztach produkcji a rolnikom proponują cenę dużo niższą.
  2. Żądać, aby każde przedsiębiorstwo produkujące w systemie nakładczym miało obowiązek zgłaszania do rejestru stad pod własnym numerem, a nie pod numerem rolnika.
  3. Uruchomić służby weterynaryjne w celu przeprowadzenia pełnej kontroli weterynaryjnej spoza terenu Polski na rynek krajowy żywca i półtusz. W razie wykrycia nieprawidłowości kosztami przeprowadzenia badań należy obciążyć podmioty wprowadzające żywiec i półtusze na rynek a nie skarb państwa.
  4. Wyjaśnić przyczyny różnic w cenach wieprzowiny niemieckiej, czy duńskiej na giełdach w UE a cenach sprowadzanych do Polski – czy nie są dumpingowe?
  5. Wynegocjować uruchomienie przez KE instrumentów kryzysowych możliwych na rynku wieprzowiny.

 

III. Żądamy zmiany PROW 2014-2020 w zakresie:

  1. Działania w ramach, którego będzie dofinansowana odbudowa produkcji prosiąt. Znieść górny limit produkcji dostępności w PROW 200 tys. euro na gospodarstwo.
  2. Wprowadzenia do nowego PROW-u 2014-2020 wsparcia inwestycji związanych z budową lokalnych rzeźni i ubojni przez grupy producentów rolnych.

IV. Żądamy spotkania z Panem Ministrem w ciągu miesiąca od dzisiejszego przedstawienia postulatów w celu uzyskania informacji na temat realizacji przedstawionych postulatów.

IMG 3082 IMG 3085

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com