owca

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 12 października 2015 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, popierając wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz zgłaszane przez hodowców owiec uwagi, o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji ustawy z dnia 5 lutego 2015 roku o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Już kilka miesięcy funkcjonowania tej ustawy pokazały, że zapis art. 1 6, pkt 5, podpunkt b tiret pierwszy jest zapisem niewłaściwym, bowiem zmusza hodowców owiec, którzy chcą skorzystać z płatności do owiec matek, do przetrzymywania ich do 20 listopada. Dla innych gatunków objętych płatnościami jest to 30 dni od chwili złożenia wniosku o płatność ( z wyłączeniem cieląt). W pełni zgadzamy się z argumentami hodowców owiec, którzy uważają, że:

1) wydłużanie terminu przetrzymywania matek do 20 listopada koliduje z pracami hodowlanymi zarówno w stadach zarodowych jak i towarowych. Stanówka owiec dla ras hodowanych na terenie Podkarpacia przypada z końcem lipca. Do rozrodu powinny trafić samice zdrowe. Przy obecnym zapisie ustawy wybrakowane matki hodowca aby otrzymać płatność, musi "niepotrzebnie" karmić do 20 listopada.

2) przy atakach wilków, które stały się już codziennością i w związku ze swobodną interpretacją przez pracowników BP ARiMR czy zagryzienie owcy przez wilka należy traktować jako zdarzenie siły wyższej, hodowcy narażeni są na duże straty finansowe z tytułu utraty owcy i dodatkowe emocje związane z koniecznością udowodnienia pracownikowi, że nastąpiło zdarzenie losowe. W przypadku hodowców owiec, przy obecnym zapisie ustawy walka z wilkami i urzędnikami ma trwać przez cały sezon pastwiskowy, a nawet dłużej. Owce po sezonie pastwiskowym, przy sprzyjającej pogodzie mogą przebywać na okólnikach nawet do końca listopada. Okólnik, mimo zastosowania środków zabezpieczających, nie stanowi przeszkody dla wilka.

Wprawdzie Departament Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia 28.07.2015 r., znak DPB-077-0800/WPP/BP/15 określił, czy zagryzienie jest siłą wyższą, ale w·biurach powiatowych to nadal kierownik decyduje, co jest siłą wyższą.

W świetle powyższych argumentów Zarząd KRIR wnioskuje o podjęcie prac nad nowelizacją art. 16, pkt 5, podpunkt b tiret pierwszy ustawy z dnia 5 lutego 2015. roku o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz o jednoznaczne określenie, czy zagryzienie owcy przez wilka jest siłą wyższą i zobowiązanie pracowników BP ARiMR do respektowania tego określenia w praktyce.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com