krowa

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 18 maja 2021 roku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o usprawnienie systemu ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz wprowadzenie odszkodowań za zutylizowanie chorych zwierząt.

Delegaci samorządu rolniczego podnoszą problem związany z sytuacjami, kiedy hodowane zwierzęta są chore lub po przebytej kuracji, która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i konieczne jest dokonanie uboju i utylizacji zwierzęcia, ze względu na podane leki i czas karencji. Mięso w takich przypadkach nie nadaje się do sprzedaży i dalszego wprowadzenia na rynek mięsa wołowego. Zarząd KRIR zgadza się w pełni, że tego typu mięso jest niskiej jakości i nie powinno trafić do sprzedaży.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) przewiduje możliwość ubezpieczenia bydła i innych zwierząt gospodarskich - koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od uboju z konieczności. Do polis zawieranych z zakładem ubezpieczeń od ryzyka uboju z konieczności przewidziane są z budżetu państwa dopłaty dla producentów rolnych do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia tego typu zdarzeń losowych. Jednak jest to przepis martwy, ponieważ zakłady ubezpieczeń nie chcą zawierać polis ubezpieczenia od uboju z konieczności lub stosują wysokie stawki, nieopłacalne dla rolników.

Przedstawiając powyższy problem Zarząd Krajowej Rady wnioskuje o wprowadzenie zmian przepisów ww. ustawy, dotyczących ubezpieczenia zwierząt, tak aby usprawnić system i umożliwić rolnikom prowadzącym produkcję zwierzęcą ochronę ubezpieczeniową od zdarzeń losowych związanych z zachorowaniem zwierząt.

Zarząd KRIR zwrócił się również do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie możliwości uzyskania dofinansowania w postaci odszkodowania za zutylizowanie chorych zwierząt. Proponujemy odszkodowanie w wysokości 600-800 zł/szt. Kwota ta wynika z porównania cen w przypadku utylizacji i cen rynkowych mięsa spożywczego. Przyjęcie powyższych rozwiązań przyczyni się również do bardziej humanitarnego podejścia kupców w opisanych sytuacjach.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com