jaja.jpg10 października br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Jaja i drób”. Podczas posiedzenia omówiono w szczególności następujące tematy: najnowsze informacje na temat sytuacji rynkowej jaj i drobiu-obawy sektora związane z wysokimi cenami pasz i ewentualne działania Komisji, sytuacja rynkowa zbóż, roślin oleistych i roślin białkowych, dobrostan zwierząt, negocjacje handlowe oraz działania promocyjne. Na początku posiedzenia Pan Daniel Acevedo z Sekretariatu poinformował uczestników, że na posiedzeniu grupy doradczej „Jaja i drób” odbędą się wybory przewodniczącego grupy i Komitety Copa-Cogeca przedstawią swojego kandydata na to stanowisko.
 
 
 
 
Następnie, Pan Arnaud Petit z Sekretariatu przedstawił sytuację rynkową zbóż. Jeśli chodzi o pszenicę, produkcja w Europie jest stabilna, widoczny jest spadek produkcji zbóż o 2,3 % ze względu na zimowe przymrozki w znacznej części Europy, natomiast pomimo mrozów na Północy i suszy na Południu, spadek ten nie był aż tak duży; należy również pamiętać, że niektóry tereny w Czechach i na Węgrzech również zostały dotknięte suszą. Jeśli chodzi o rynki, produkcja zbóż jest wzrosła, więc nie ma problemu z deficytem; prowadzony jest eksport, ponieważ na rynkach trzecich istnieje duże zapotrzebowanie na produkty europejskie i do końca tego roku eksport będzie wzrastał. Zarówno na szczeblu europejskim jaki i na światowym spada zapotrzebowanie na pasze, co spowodowane jest wysokimi cenami kukurydzy, pszenicy i soi; produkcja biopaliw jest stabilna. Na szczeblu europejskim, kampania handlowa zbóż zakończy się mniejszymi zapasami. Należy pamiętać, że warunki klimatyczne w coraz większym stopniu wpływają na produkcję.

Grupa została również poinformowana o tym, że 13 września br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca, odbyło się spotkanie z przedstawicielami wszystkich grup hodowlanych. Na posiedzeniu tym został opracowany plan działań dla sektora hodowli, który będzie wykorzystywany w działaniach lobbystycznych i który zawiera trzy główne założenia: 1) Rozłożenie wyższych kosztów produkcji na cały łańcuch żywnościowy; 2) Ograniczenie wahań na rynkach surowców/pasz; 3) Usprawnienie instrumentów WPR.
W kolejnej części spotkania odbyła się dyskusja na temat sytuacji rynkowej sektora jaj i drobiu. Delegat z Francji poinformował, że produkcja drobiu we Francji nie zmieniła się od marca, jest ona zrównoważona. Dodał on, że problem zmiany cen i kosztów produkcji nie jest problemem samym  w sobie, największym problemem jest osiągnięcie cen, które pozwoliłyby na pokrycie kosztów produkcji. Sytuacją bardzo niepokojącą jest natomiast nagły wzrost cen surowców. Ceny na rynku międzynarodowym wzrastają, popyt jest coraz wyższy; w sektorze jaj zmodernizowano systemy hodowli. Delegat z Wielkiej Brytanii poinformował, że sytuacja jest podobna do sytuacji we Francji, widoczny jest wzrost kosztów pasz, trwa walka o utrzymanie  marż. W Portugalii, produkcja kurczaków jest dosyć stabilna, po znacznym wzroście, który trwał do 2010 r.,  nastąpiły zmiany; szacunki na ten rok zakładają niewielki spadek produkcji, o 1,2 %. Delegat z Portugalii dodał, że  w jego kraju problemem jest dług publiczny oraz deficyt, i w związku z tym siła nabywcza klientów spadla. Ceny za kurczaki nie były zbyt korzystne. Od kliku lat, produkcja kaczek i indyków jest dosyć stabilna; koszty produkcji niestety wzrastają. W Czechach w tym roku sytuacja zaczęła się poprawiać, jeśli chodzi o produkcję i ceny. Problem jest w tym, że sytuacja jest nieprzewidywalna. Jeśli chodzi o produkcję jaj, obecnie nastąpiła stabilizacja cen, około 10 centów za jajo; Wzrasta również pogłowie kur niosek.  Na Węgrzech, jeśli chodzi o pasze, zbiory były dość dobre dla pszenicy, eksport wyniósł 1,5 miliona ton. Dane na 2012 r. są niższe niż się spodziewano, a w 2013 r. przewiduje się spadek produkcji gęsi, kaczek, kurczaków i indyków (o około 5,10%). W Polsce produkcja drobiu rośnie, konsumpcja wynosi 25,26 kg na osobę/ na rok. Eksport stanowi 34% produkcji krajowej. Sprzedajemy poniżej kosztów produkcji w związku z wysokimi kosztami. Od maja zanotowany został wzrost produkcji jaj, natomiast ciągle rosną ceny pasz, a ceny za jaja nie wzrastają. Polska delegacja podkreśliła również, że sprzedaż nie wzrasta z uwagi na zubożenie społeczeństwa. Problemy z dystrybucją są podobne do tych które napotykane są w większości państw członkowskich. Podsumowując dyskusję, Pan Przewodniczący podkreślił, że większość delegacji wskazała na bardzo napięte stosunki z marketami i z dystrybutorami. Głównym problemem są wysokie ceny pasz oraz niskie ceny, które często nie pozwalają pokryć wysokich kosztów produkcji. Sektor ten potrzebuje większej promocji.

Następnie Pan Pasquale Di Rubbo z Sekretariatu przedstawił temat dobrostanu zwierząt. Poinformował on, że w lipcu 2012 r., EFSA zorganizowała spotkanie z przedstawicielami sektora prywatnego oraz władzami krajowymi w sprawie omówienia kwestii wskaźników dobrostanu zwierząt, w tym brojlerów. Celem tego spotkania  było przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z dobrostanem. Ekspert z Komitetów Copa-Cogeca wziął udział w posiedzeniu grupy na temat brojlerów. Dodał on, że EFSA opublikowała również listę 53 wskaźników dobrostanu, a  pod koniec posiedzenia wybrano 12 wskaźników. Komitety Copa-Cogeca nie przedstawiły swojej opinii w sprawie tych 12 wskaźników dobrostanu, ponieważ otrzymały tę listę w przeddzień posiedzenia. Domagamy się projektu pilotażowego w celu poznania kosztów związanych z tym monitoringiem oraz roli zainteresowanych stron i władz krajowych. Koncept oceny jest trudny do zastosowania dla dobrostanu. Komisja zastanawia się w tej chwili nad nowymi przepisami  zakresie dobrostanu zwierząt.

Na zakończenie Pani Cynthia Benites z Sekretariatu omówiła temat promocji. Poinformowała ona, że Komisja przyjęła w marcu ubiegłego roku Komunikat w sprawie reformy polityki promocji. Jeśli chodzi o działania Komitetów Copa-Cogeca, w tym roku zorganizowane zostały 2 seminaria-pierwsze  marcu, a następnie warsztaty, na których przedstawiciele poszczególnych sektorów omówili swoje strategie; W trakcie warsztatów przedstawiono również doświadczenia związane z programami promocyjnymi prowadzonymi w poszczególnych państwach członkowskich oraz na szczeblu europejskim, m in. programy dotyczące kwiatów i roślin ozdobnych, mleka i produktów mlecznych, baraniny oraz produktów regionalnych. Podczas krótkich prezentacji wyżej wymienionych programów, często powtarzały się następujące elementy: konieczność uproszczenia procedur administracyjnych, konieczność podkreślania różnorodności oraz wyjątkowości europejskich regionów i ich produktów oraz konieczność wykorzystywania oraz stosowania tzw. „nowych mediów” np. „facebook” na rzecz promocji europejskich produktów.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com