copa-cogeca_nowe.gif18 października br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC/CCC. Podczas tego posiedzenia, skupiono się głównie na następujących punktach: przyszłość WPR, negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, Forum wysokiego szczebla w sprawie lepszego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności oraz omówienie Kongresu Europejskich Rolników 2012.
 
 
 
 
Na początku posiedzenia Pan Jones z Komisji Europejskiej, z Gabinetu Komisarza Ciolosa,  wypowiedział się na temat łańcucha żywnościowego. Podkreślił on, że ważne jest, aby pokazać, że dajemy szansę na samoregulację pracy. Wzmocnienie łańcucha jest kwestią najważniejszą, lecz trudną, zwłaszcza w ramach dobrowolnego systemu. Musimy zastanowić się, jakie są niedociągnięcia w negocjacjach. Musimy również sprawdzić poziom zaangażowania detalistów i pokazać, że próbowaliśmy osiągnąć kompromis. Poufność jest także bardzo ważnym elementem. Na koniec swojej wypowiedzi Pan Jones podkreślił, że nie naciska on na Komitet Copa, aby przyjął dokument w sprawie łańcucha żywnościowego, próbuje on jedynie lepiej zrozumieć dynamikę Komitetu Copa. Po wypowiedzi Pana Jones’a nastąpiła debata. Delegacje z Włoch i Hiszpanii opowiedziały się przeciwko dobrowolnemu systemowi, natomiast m.in. Niemcy i Dania opowiedziały się za dobrowolnym systemem. Ostatecznie, większość uczestników opowiedziała się za przyjęciem dokumentu i Pan Pekka Pesonen poinformował, że dokument ten zostanie przedstawiony jako stanowisko Komitetów Copa-Cogeca.

Następnie omówiony został punkt dotyczących przyszłość WPR. Pan Pekka Pesonen przedstawił ostatni rozwój sytuacji w Parlamencie Europejskim oraz w Radzie Ministrów. Poinformował on, że COMAGRI pracowała nad kompromisem i glosowanie przewidziane jest 26/27 października br. Przewodniczący Komitetu Copa, Pan Gerd Sonneleitner, spotkał się z Przewodniczącym grupy EPL Parlamentu Europejskiego, Panem Josephem Daulem w celu omówienia tej kwestii oraz kwestii budżetu. Jeśli chodzi o 1 i 2 filar, EPL domaga się, aby 1 filar pozostał europejski i jeśli miałby mieć miejsce jakiś transfer, musi on być współfinansowany.

W kolejnej części spotkania, Pan Christophe Derrien z Sekretariatu przedstawił dokument dotyczący wstępnej reakcji rolników i spółdzielni rolnych UE na wnioski legislacyjne Komisji Europejskiej w sprawie polityki jakości produktów rolnych. Podkreślił on, że europejska polityka jakości produktów rolnych ma kluczowe znaczenie w obliczu przyszłych wyzwań, którym musi stawić czoła rolnictwo europejskie: promowanie produktów wysokiej jakości na szczeblu europejskim stanowi jedną z najlepszych gwarancji konkurencyjności na arenie międzynarodowej, a jednocześnie przyczynia się do poprawy pozycji producentów surowców w łańcuchu żywnościowym. Dodał on, że z zadowoleniem przyjmujemy propozycje przedstawione przez Komisję Europejską w pakiecie legislacyjnym dotyczącym przyszłości Wspólnej polityki rolnej po roku 2013, a w szczególności propozycje dotyczące polityki rozwoju obszarów wiejskich włączające pewne nowe narzędzia, które można wykorzystać do podwyższania „standardów jakościowych”. „Tym niemniej uważamy, że można przedsięwziąć dodatkowe działania poprzez WPR w celu bardziej skutecznego wspierania standardów dla produktów wysokiej jakości na szczeblu europejskim”, powiedział Pan Derrien. Na koniec swojej wypowiedzi podkreślił on również, że należy śledzić ze szczególną uwagą trwające dyskusje nad propozycją modyfikacji rozporządzenia w sprawie „jednolitej Wspólnej Organizacji Rynków (WOR)” dla sektora rolnictwa w zakresie norm wprowadzania do obrotu (propozycja uprzednio znajdująca się w „pakiecie jakości”. Odnosząc się do tego dokumentu, trzy organizacje hiszpańskie (UPA, ASAJA i COAG) zgłosiły zastrzeżenie do paragrafu I. b tego dokumentu, proponując inne sformułowanie dla tego paragrafu.

Jeśli chodzi o rozwój negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych 2014-2020, Pan Pekka Pesonen poinformował o tym, że Parlament przyjął raport pośredni. Raport ten wskazuje, że budżet ma być co najmniej utrzymany na obecnym poziomie. Pan Pesonen podkreślił również potrzebę silniejszego budżetu WPR. Ma on kluczowe znaczenie dla zapewnienia dynamiki i konkurencyjności europejskiego sektora rolnictwa, który zatrudnia 40 milionów osób i przyczynia się do walki z kryzysem gospodarczym w Europie. W kolejnej części spotkania Pani Cynthia Benites z Sekretariatu Komitetów Copa-Cogeca przedstawiła punktu dotyczący planu działań dla europejskiego sektora oliwy z oliwek. Poinformowała ona, że Komisarz przedstawił plan działań na Radzie ds. Rolnictwa.

Następnie uczestnicy posiedzenia omówili Kongres Europejskich Rolników 2012. Pan Pekka Pesonen poinformował, że w Kongresie, który odbył się w Budapeszcie, wzięło udział 512 uczestników. Poinformował on również, że kolejny Kongres odbędzie się prawdopodobnie w Brukseli. Uczestnicy sali zgodnie podkreślili, że Kongres ten był sukcesem, podziękowali organizacji węgierskiej oraz Sekretariatowi Copa-Cogeca za dobrą organizację, jednakże podkreślili zbyt wysokie koszty uczestnictwa w Kongresie oraz małą reprezentatywność kobiet w panelach oraz w okrągłych stołach.

Na zakończenie posiedzenia uczestnicy przyjęli kandydatury na stanowiska przewodniczących i wiceprzewodniczących grup konsultacyjnych: Pan Charles Bourns (Wielka Brytania)-przewodniczący grupy konsultacyjnej „Jaja i drób”, Pan Juha Hakkarainen (Finlandia)-przewodniczący grupy konsultacyjnej „Lasy i korek), Pan Jean-Francois Isambert (Francja)-wiceprzewodniczący grupy konsultacyjnej „Zboża, rośliny oleiste”, Pan Hubert Brisset (Francja)-przewodniczący grupy konsultacyjnej „Len i konopie”.

Magdalena Montaigu - Biuro KRIR w Brukseli


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com