mleko.jpg14 listopada br. Komitety Copa-Cogeca zorganizowały w Brukseli Seminarium na temat wdrażania niedawno uzgodnionego pakietu mlecznego w państwach członkowskich. Celem tego seminarium było opracowanie ram dla rozpowszechniania i wymiany informacji na temat krajowych przepisów wdrażających pakiet mleczny w celu ułatwienia analizy jego wpływu, przedstawienie przyszłych propozycji uzupełniających niedawno wprowadzone instrumenty, zgodnie z dyskusjami prowadzonymi w grupie wysokiego szczebla ds. mleka, zwiększenie świadomości na temat potrzebnych badań i priorytetów w sektorze mleczarskim oraz ocena restrukturyzacji sektora mleczarskiego na szczeblu państw członkowskich.
 
 
 
Otwierając seminarium, Pan Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca powiedział: „Jesteśmy zadowoleni, że pakiet mleczny został wreszcie wprowadzony. Producenci mleka ogromnie ucierpieli w wyniku ostatniego kryzysu z roku 2009, stracili wówczas 14 miliardów euro. Ten pakiet powinien pomóc wzmocnić ich pozycję i umożliwić im uzyskaniu wyższych dochodów z rynku. Jest to ważniejsze niż kiedykolwiek, w sytuacji gdy producenci zmagają się z wysokimi kosztami produkcji i potężną siłą nabywczą kilku dystrybutorów”.

Następnie głos w dyskusji zabrał Pan Luis Carazo Jimenez, kierownik działu „produkty zwierzęce” z Komisji Europejskiej. W swojej wypowiedzi na temat prognoz i sytuacji rynku mleka, podkreślił on, że musimy zastanowić się jaki jest potencjał naszego sektora. Widoczny wzrost produkcji. Jeśli chodzi o dostawy mleka, w niektórych regionach produkcja znacznie wzrosła. (w Polsce zanotowany został wzrost o 8, 3%). Jeśli chodzi o eksport masła, Australia i Nowa Zelandia są obecnie bardziej konkurencyjne od Europy.

W czasie Seminarium przybliżono prawodawstwo kilku państwach członkowskich, aby zrozumieć różnice w sposobie wdrażania pakietu mlecznego ze względu na specyficzne warunki występujące w poszczególnych krajach. Spośród krajów wprowadzających pakiet mleczny, kontrakty będą dobrowolne w krajach takich jak Wielka Brytania, Belgia, Dania , Estonia, Niemcy, Austria, Irlandia, Holandia i Polska, podczas gdy we Francji, Hiszpanii, na Węgrzech, na Litwie, w Portugalii, Włoszech i na Słowacji będą one obowiązkowe dla producentów. Mimo różnic pomiędzy korzyściami z pakietu w poszczególnych państwach członkowskich, przewodniczący grupy roboczej „Mleko” Copa-Cogeca, Mansel Raymond wyraził zadowolenie z tempa wdrażania przepisów. Dodał on, że popyt na światowym rynku mleka jest dobry i że sektor musi być konkurencyjny, aby wykorzystać możliwości, jakie stwarza rynek. W kontekście niezwykłej zmienności rynków, kontrakty powinny pomagać w zmniejszeniu jej skutków i zapewnić producentom przewidywalność. Lepsze kontrakty umożliwią producentom ustalenia cen zamiast akceptowania narzucanych im cen. Podkreślił on również wagę organizacji producentów, w tym spółdzielni. Pomagają one rolnikom połączyć siły i wzmocnić pozycję w łańcuchu żywnościowym wobec siły nabywczej kilku dystrybutorów.

Podczas tego seminarium poruszone zostały również tematy podjęte przez grupę wysokiego szczebla ds. mleka, jak np. badania i innowacje w sektorze mleczarskim. Pan Patrick Ramet z Francji przedstawił temat dotyczący inicjatyw i priorytetów badań w sektorze mleczarskim. W swojej wypowiedzi podkreślił on, że bardzo ważna jest konkurencyjność naszego sektora. We Francji mamy do czynienia z rewolucją związków zawodowych, które negocjują ceny i ilości produkcji. Dodał on również, że  poprzez europejskie partnerstwo w zakresie innowacji należy wzmocnić nasze działania. Następnie odbyła się debata na temat restrukturyzacji sektora mleczarskiego, która jest konieczna w celu utrzymania działalności na obszarach wrażliwych.

Wszyscy uczestnicy byli zgodni co do faktu, ze pakiet mleczny nie jest wystarczający, by sprostać tym wszystkim wyzwaniom. UE będzie w stanie zrealizować wzrastające zapotrzebowanie gospodarek wschodzących na produkty mleczarskie, po planowanym na 2015 rok zniesieniu kwot mlecznych, ale rynek będzie bardziej wystawiony na działanie sił rynkowych i większa niestabilność. Pan Przewodniczący podkreślił znaczenie instrumentów zarządzania rynkiem UE, takich jak interwencja i prywatne przechowywanie, które pozostają najskuteczniejszymi narzędziami w sytuacjach kryzysowych na rynku UE. To samo twierdzi Grupa wysokiego szczebla ds. mleka. Powiedział także, że instrumenty proponowane przez Komisję w ramach przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej nie są wystarczające do osiągnięcia tego celu. Przypomniał on również, że cena interwencyjna masła i odtłuszczonego mleka w proszku powinna być zaktualizowana, tak aby odzwierciedlać wyższe koszty ponoszone przez rolników.

Bez wątpienia, Unia Europejska potrzebuje polityki mleczarskiej, która będzie w stanie osiągnąć trzy strategiczne cele: zwalczanie ekstremalnych wahań cen, zapewnienie uczciwych dochodów dla producentów mleka oraz utrzymanie produkcji mleczarskiej w całej UE.
 
Magdalena Montaigu - Biuro KRIR w Brukseli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com