krowy.jpg16 listopada br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zdrowie i dobrostan zwierząt”. Podczas tego posiedzenia omówione zostały głównie następujące tematy: Najnowsze informacje na temat rewizji funduszu weterynaryjnego i przyszłych inicjatyw promowanych przez Komitety Copa-Cogeca w związku z publikacją Prawa zdrowia zwierząt w 2013 r., najnowsze informacje związane z Europejską Platformą na rzecz Odpowiedzialnego Stosowania Leków u Zwierząt (EPRUMA), drugie sprawozdanie europejskiego programu nadzorowania konsumpcji weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych (ESVAC), współpraca Copa-Cogeca i FVE przy opracowaniu ulotki podnoszącej świadomość na temat środków przeciwdrobnoustrojowych oraz najnowsze informacje odnośnie pakietu higieny (inspekcje mięsa, regulacja oficjalnych kontroli itd.).
 
 
 
Na początku posiedzenia Pan Brian Kilgallen ze Stałego Przedstawicielstwa Irlandii przy UE przedstawił priorytety przyszłej Prezydencji Irlandii odnośnie zdrowia i dobrostanu zwierząt. Powiedział on, że jeśli chodzi o dobrostan zwierząt, prace skupią się szczególnie wokół elektronicznej identyfikacji bydła oraz dobrowolnemu oznakowaniu wołowiny. Prezydencja Irlandzka proponuje również zająć się takim tematami jak rewizja pakietu higieny, leków weterynaryjnych, klonowanie oraz nowa żywność. W swojej wypowiedzi  Pan Kilgallen podkreślił również, że zostanie zaproponowane nowe podejście związane z zachęceniem rolników do podejmowania działań. Zaproponowany zostanie również system kategoryzacji chorób. Jeśli chodzi o leki weterynaryjne, tak jak zawsze prace nad tymi przepisami zostały znacznie opóźnione, co jest oczywiście bardzo frustrujące. W pracach tych pomagają weterynarze oraz eksperci; prawdopodobnie nowe, zrewidowane przepisy zostaną przedstawione pod koniec tego roku. Chodzi tutaj głównie o dostępność leków weterynaryjnych oraz o zmniejszenie obciążeń, które ciążą na całym sektorze.

Następnie omówiony został temat dotyczący najnowszych informacji związanych z Europejską Platformą na rzecz Odpowiedzialnego Stosowania Leków u Zwierząt (EPRUMA). Jest to platforma, która łączy najlepsze praktyki związane ze zdrowiem publicznym. Powstała ona w 2005 roku i jej zadaniem jest odpowiedzialne stosowanie leków u zwierząt. Wszystkie zainteresowane strony zaangażowane  są w jej prace.

Jeśli chodzi o drugie sprawozdanie europejskiego programu nadzorowania konsumpcji weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych (ESVAC) - sprzedaż weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych w 19 krajach UE/ EOG w 2010, zwrócono się do państw członkowskich i do Komisji o kontrolowanie produkcji leków (w jaki sposób stosowane są leki i przy jakich chorobach). Obecnie, projekt ten obejmuje 19 państw członkowskich UE. Komisja chce w dalszych etapach objąć tym projektem wszystkie państwa członkowskie UE.

W kolejnej części posiedzenia przedstawione zostały wnioski z posiedzenia technicznego EFSA w sprawie stosowania instrumentów opartych na zwierzętach do oceny dobrostanu świń, brojlerów i krów mlecznych, EFSA (Parma), 4 – 5 lipca 2012. Komitety Copa-Cogeca wzięły udział w tym posiedzeniu. EFSA opublikowała wiele opinii naukowych związanych z opracowaniem wskaźników. Podczas tego posiedzenia zastanawiano się jakie instrumenty są najważniejsze? Bardzo ważny jest udział w tego typu wydarzeniach, aby pokazać, jaka jest rzeczywista sytuacja w gospodarstwach rolnych.

Jeśli chodzi o najnowsze informacje na temat rozporządzenia w sprawie transportu zwierząt, Pan Pasqualle di Rubbo z Sekretariatu poinformował, że Parlament Europejski aktywnie działa nad sprawozdaniem w sprawie transportu zwierząt. Sprawozdanie to kilkakrotnie zostało opóźnione, teraz propozycja została przegłosowania na Komisji ds. Rolnictwa w Parlamencie. Komisja starała się zwiększyć przestrzeganie istniejących przepisów oraz poprawić egzekwowanie rozporządzenia. Obecnie planuje ona opracowanie odpowiednich wytycznych.

Na koniec posiedzenia omówiono punkt dotyczący najnowszych informacji odnośnie pakietu higieny (inspekcje mięsa, regulacja oficjalnych kontroli itd.) Pan Pasqualle di Rubbo poinformował, że w 2009r. została przeprowadzona ocena oficjalnych kontroli,  w której wzięliśmy również udział Komitety Copa-Cogeca. Państwa członkowskie mają obowiązek egzekwowania przepisów unijnych. We wnioskach ustawodawczych Komisja Europejska podkreśla, że należy opracować ujednolicone podejście do oficjalnych kontroli. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, że na obecny moment brakuje na szczeblu państw członkowskich odpowiednich środków finansowych na przeprowadzanie tych kontroli.
 
Magdalena Montaigu - Biuro KRIR w Brukseli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com