copa-cogeca_nowe.gif7 grudnia br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Rolnictwo ekologiczne”. Uczestnicy posiedzenia skupi się głównie na następujących tematach: rynek produktów ekologicznych w UE, szklarniowa produkcja ekologiczna, kontrole i ich stosowanie, dyskusja w sprawie rewizji europejskiego planu działań w zakresie żywienia i rolnictwa ekologicznego oraz przygotowanie posiedzenia grupy doradczej.
 
 
 
 
Na początku posiedzenia Pani Cynthia Benites z Sekretariatu Komitetów Copa-Cogeca poinformowała, że podczas posiedzenia grupy konsultacyjnej Komisja przedstawi informacje na temat poszczególnych  wysłuchań. Jeśli chodzi o proces rewizji reglamentacji w sprawie rolnictwa ekologicznego, na koniec 2013 r. powinny pojawić się nowe propozycje; możliwa jest także rewizja planu działań, który został przyjęty w 2004 r.  W przyszłym roku przewidziana jest również konsultacja publiczna.

Następnie omówiony został temat rynku produktów ekologicznych w UE. Podkreślono, że wiarygodność systemu oraz zaufanie konsumentów są bardzo ważne. Musimy mieć możliwość dysponowania aktualnymi, przejrzystymi i wiarygodnymi danymi w odniesieniu do sytuacji rynkowej, rolnictwa ekologicznego, produkcji, cen, importu/eksportu, itp. Potrzebna jest również harmonizacja interpretacji legislacji europejskiej. Sektor rolnictwa ekologicznego musi posiadać również skuteczną kampanię promocyjną; należy zwiększyć jego widoczność. Uczestnicy byli zgodni co do tego, że rozwój rolnictwa ekologicznego jest bardzo ważny i dlatego też potrzebne są odpowiednie inwestycje.

W kolejnej części spotkania skupiono się na temacie kontroli i ich zastosowania w UE i w krajach trzecich. Pani Cynthia Benites z Sekretariatu poinformowała, że, europejski system kontroli jest jednym z najbardziej restrykcyjnych i wymagających systemów, natomiast powinien on być zharmonizowany w zakresie praktyk. Musimy organizować częstsze wizyty audytu, musimy wzmocnić monitoring, a organizmy kontrolne, szczególne prywatne, muszą być zharmonizowane na poziomie europejskim.  Jeśli chodzi  o import z krajów trzecich, należy upewnić się, że rolnicy zajmujący się rolnictwem ekologicznym w tych krajach mają taki sam poziom kontroli co rolnicy w UE, aby unikać zaburzeń konkurencji.  W swojej wypowiedzi dodała ona, że należy również poprawić wymianą informacji między jednostkami kontrolnymi UE oraz jednostkami z krajów trzecich; utworzenie specyficznego kodeksu celnego dla produktów ekologicznych czy też wdrożenie elektronicznych certyfikatów kontrolnych mogłoby być odpowiednim rozwiązaniem. Należy również uregulować wymianę między UE i jej partnerami. UE powinna mieć odpowiednie instrumenty, aby zwiększyć produkcję. Pan przewodniczący podkreślił, że musimy być czujni i efektywnie stosować kontrole, aby unikać ryzyka. Domagamy się, aby Komisja Europejska była czujna we wszystkich przyszłych negocjacjach dotyczących porozumień z UE, aby normy były ekwiwalentne. Należy również przypominać, że na europejskim rynku ekologicznym musimy utrzymać zaufanie konsumenta oraz postarać się zharmonizować definicje.

Uczestnicy posiedzenia w swoich wypowiedziach zwrócili uwagę na fakt, że trzeba także podkreślać pozytywny wpływ rolnictwa ekologicznego na wodę, glebę bioróżnorodność oraz waloryzację konwencjonalnego rolnictwa.
 
Magdalena Montaigu - Biuro KRIR w Brukseli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com