COPA-COGECA

PrezydiumCopa27czerwiec2013.JPG 27 i 28 czerwca br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie Prezydiów Komitetów Copa-Cogeca. W posiedzeniu tym wziął udział Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz oraz Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Julian Sierpiński. Podczas dwudniowego posiedzenia omówione zostały głównie następujące punkty: wymiana opinii z p. Dacianem Cioloşem, komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, na temat zaawansowania reformy WPR, wymiana opinii na temat wniosków z posiedzenia Rady w Luksemburgu 24-26 czerwca br., dotyczącego reformy WPR.

wpr.jpgRolnicy i spółdzielnie rolnicze z całej UE zebrali się 24 czerwca br. w Luksemburgu przed budynkiem, w którym obradowali ministrowie rolnictwa, aby podpisać wspólną deklarację, zachęcając unijnych negocjatorów do wypracowania korzystnego porozumienia w sprawie wspólnej polityki rolnej (WPR), które jest konieczne, by sektor rolno-spożywczy UE był rentowny w przyszłości. Negocjatorom wręczono paczki z najwyższej jakości produktami wytwarzanymi przez rolników i spółdzielnie, z których słynie europejskie rolnictwo, by dodać im energii do wypracowania korzystnego porozumienia. Trzeba zrobić wszystko, by wspierać WPR. W całej Unii podejmowane są odpowiednie działania. Copa-Cogeca wręczyła wspólną deklarację prezydencji irlandzkiej.

copa-cogeca_nowe.gifCopa-Cogeca pragnie podkreślić, że zapobieganie klęskom żywiołowym powinno w pierwszej kolejności opierać się na odpowiednim zarządzaniu zasobami naturalnymi w celu zapobiegania powodziom, suszom, osunięciom ziemi itp., łącznie z zarządzaniem gruntami. Jest to bowiem najlepszy sposób zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony terenów wiejskich. Według Copa-Cogeca z ośmiu działań na rzecz strategii adaptacji do zmiany klimatu zidentyfikowanych przez Komisję należy jak najszybciej wdrożyć pierwsze siedem.

 Przewodniczący Copa i Cogeca ostrzegali unijnych ministrów rolnictwa w Dublinie, że jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia odnośnie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) do czerwca, proces ten może opóźnić się o lata, co zwiększy niestabilność sytuacji rolników i spółdzielni rolniczych z UE.

tyton1.jpg21 maja br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Tytoń”. Uczestnicy tego posiedzenia poruszyli następujące tematy: WPR po 2013r.-aktualna sytuacja, zrównoważona produkcja tytoniu, przygotowanie posiedzenia grupy doradczej ds. tytoniu, ramowa konwencja WHO o ograniczeniu użycia tytoniu: postęp prac nad wytycznymi dla wdrożenia oraz informacje i wymiana poglądów na temat sytuacji europejskiego rynku tytoniu. Na początku posiedzenia została przedstawiona sytuacja rynkowa.  Uczestnicy zostali poinformowani, że we Włoszech istnieją bardzo duże różnice w produkcji między Północą i Południem kraju.  W 2013 r, produkcja nie będzie zbyt wysoka, ponieważ ceny pozyskiwane przez producentów nie pokrywają kosztów produkcji.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com