IMG 8664W dniach 25-26 czerwca 2015 r. przedstawiciele Węgierskiej Izby Rolniczej (NAK), Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej (SPPK), Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Izby Rolniczej Republiki Czeskiej (AKČR) wzięli udział w 57. posiedzeniu przedstawicieli Izb Rolniczych Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w Brnie (w Republice Czeskiej) podczas Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Techniki Rolniczej oraz Krajowej Wystawy Myślistwa.

Przedstawiciele Izb Rolniczych krajów V4 omówili obecną sytuację na rynku towarów rolnych i spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora mleka i produktów mlecznych. Kilka czynników, takich jak wzrost produkcji w Oceanii oraz spadku popytu w Chinach, przyczyniło się do powstania sytuacji kryzysowej w sektorze mleka. Na żaden z tych czynników nie mają wpływu europejscy rolnicy. Największe zakłócenia na rynku powstały jednak w skutek zlikwidowania systemu kwot mlecznych oraz wprowadzenia rosyjskiego zakazu importu produktów rolnych i spożywczych. Te dwa kluczowe czynniki wynikają w większym lub mniejszym stopniu z polityki prowadzonej przez Unię Europejską. W związku z tym, po raz kolejny przedstawiciele izb rolniczych grupy V4 podkreśliły potrzebę podjęcia odpowiednich działań przez Komisję Europejską, która do tej pory bagatelizowała sytuację i tym samym przyczyniła się do jej pogorszenia. Zważywszy na powagę sytuacji, wymagane jest wykorzystanie wielu różnych narzędzi, którymi dysponuje Komisja Europejska oraz poszczególne państwa członkowskie. Należą do nich w szczególności wzrost ceny interwencyjnej, dotacje na promocję eksportu wraz z odpowiednią polityką promocji eksportu (wybór krajów docelowych) lub bezpośrednią pomocą finansową dla europejskich rolników znajdujących się w krytycznej sytuacji finansowej spowodowanej gwałtownym spadkiem cen mleka. Produkcja zwierzęca odgrywa nieodzowną rolę w zrównoważonym systemie rolnictwa oraz w zatrudnieniu na obszarach wiejskich. Podmioty koncentrujące się na produkcji zwierzęcej, które zarzuciły produkcję, być może nigdy już nie wrócą do tej działalności gospodarczej.

IMG 8628 IMG 8632

 

Przedstawiciele Izb Rolniczych grupy V4 rozmawiali również na temat nieuczciwych praktyk sieci handlowych, które widoczne są we wszystkich czterech krajach Grupy. Brak równowagi w relacjach pomiędzy dostawcami i odbiorcami znacznie szkodzi sektorowi rolnictwa i żywności. Oczywiście nie będzie można rozwiązać tego problemu bez odpowiedniej regulacji. Dlatego przedstawiciele Izb Rolniczych V4 wymienili się doświadczeniami w ramach poszczególnych form regulacji "znaczącej pozycji rynkowej" na poziomie krajowym i wyrazili chęć wspierania szerszych ram UE wraz z utworzeniem silnej, niezależnej instytucji, która nadzorowałaby relacje biznesowe oraz stosowanie sankcji w przypadku naruszenia kodeksu.

Innym sposobem wspierania lokalnych producentów jest wspieranie produkcji krajowej z funduszy na rzecz wspierania produkcji rolnej i spożywczej. Dlatego uczestnicy spotkania przedstawili doświadczenia w ramach istniejących systemów promocji produkcji krajowej, a także plany i inicjatywy w związku z wdrożeniem nowych funduszy.

Przedstawiciele Izb Rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali także na temat korzyści członkostwa w Europejskiej pozarządowej organizacji parasolowej COPA-COGECA. Ten temat był już przedmiotem wcześniejszych dyskusji, w ramach których uczestnicy zgodzili się, że priorytety europejskich państw Europy Środkowej i Wschodniej są niedostatecznie reprezentowane w ramach COPA-COGECA i to musi się zmienić.

Uczestnicy spotkania rozmawiali również o szczegółach rosyjskiego zakazu importu produktów rolnych i spożywczych oraz wpływie tej decyzji na rolnictwo i sektor żywności w każdym z krajów członkowskich V4. Po prawie 11 miesiącach wprowadzania dekretu rządowego Federacji, zdaniem przedstawicieli Izb Rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej, nadszedł najwyższy czas, aby zintensyfikować negocjacje prowadzące do stopniowego ograniczania i ostatecznego rozwiązania niekorzystnych dla obu stron pozataryfowych barier handlowych, między Unia Europejską i Federacją Rosyjską.

Spotkanie tradycyjnie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu.

Więcej zdjęć w Galerii >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com