IMG 8147W dniach 25-26 listopada 2019 r. w Kazimierzu Dolnym miało miejsce 74.  Posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej, podczas którego przedstawiciele Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej,  Węgierskiej Izby Rolniczej (NAK), Izby Rolniczej Republiki Czeskiej (AKČR) oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych i Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej dyskutowali m.in. na temat reformy WPR po 2020, wielostronnych umów handlowych i imporcie z Ukrainy oraz ASF.

Przedstawiciele izb V4 rolnictwa rozmawiali o aktualnej sytuacji na rynkach produktów rolno-spożywczych. Miniony rok przyniósł wiele wyzwań w zakresie gospodarki wodnej i ochrony roślin. Produkcja rolnicza narażona jest coraz częstsze ekstremalne zdarzenia pogodowe, podczas, gdy utrzymanie obecnej wydajności będzie trudne przez ograniczenie dostępności środków ochrony roślin.

Sytuacja związana z ASF jest nadal niepokojąca, szczególnie w Europie Południowo-Wschodniej. W celu zarządzania populacją dzików należy ustanowić jasne zasady kontrolowania ASF wśród dzików w oparciu o konsekwentne i systematyczne zmniejszanie ich liczby - jako narzędzie do eliminacji ASF z dzikiej populacji. Należy ustalić jasne, bezwzględne, konieczne i obowiązkowe stanowisko Komisji Europejskiej i państw członkowskich w odniesieniu do traktowania zmniejszania populacji dzików jako środka zwalczania ASF.

IMG 8162 IMG 8167 IMG 8171 IMG 8227

 

W odniesieniu do WPR po 2020 r. przedstawiciele izb rolniczych V4 uważają, że wspólna polityka rolna jest i musi pozostać ważną strategiczną polityką wspierającą rolników, którzy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe i dostarczają dobra publiczne. WPR musi nadal wspierać rolników w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu i ochronie środowiska, co stanowi powód do pozostania silną, wspólną i odpowiednio finansowaną polityką. Aby kontynuować wkład w zrównoważony rozwój rolnictwa, produkcji żywności i obszarów wiejskich, cele WPR powinny być zorientowane na rentowność i realny dochód rolników, bardziej skuteczne wdrażanie polityki ochrony środowiska i klimatu, a także zrównoważone rozwój obszarów wiejskich. Celem przekrojowym jest wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Nowa WPR powinna dążyć do osiągnięcia konkretnych celów, takich jak:

 • promowanie uczciwych dochodów i odporności gospodarstw w całej Unii (w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywności);
 • rzeczywiste wyrównanie płatności bezpośrednich dla rolników do 2027 r .;
 • zwiększenie orientacji rynkowej i konkurencyjności, w tym większy nacisk na badania, technologię i cyfryzację;
 • zwiększenie kontroli importowanej żywności spoza UE;
 • poprawa pozycji rolników w łańcuchu dostaw;
 • przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i dostosowywania się do niej, a także do wykorzystywania zrównoważonej energii;
 • wspieranie zrównoważonego i wydajnego zarządzania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;
 • przyczynianie się do ochrony i zachowania różnorodności biologicznej, wzmacniania usług ekosystemowych oraz ochrony siedlisk i krajobrazu;
 • przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
 • promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa;
 • poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne w zakresie żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, a także dobrostanu zwierząt.

W zakresie międzynarodowych umów handlowych, wiele kontrowersji powstało wobec różnic pomiędzy krajami z Mercosur oraz Unii Europejskiej w przypadku  standardów produkcji oraz wpływu produkcji rolnej na klimat. Rolnicy z UE są zobowiązani do stosowania zintegrowanych praktyk ochrony przed szkodnikami i do zapewnienia wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt zgodnie z interesem i potrzebami europejskich konsumentów. W odniesieniu do bezcłowych kontyngentów na zboża i kukurydzę z Ukrainy do Unii Europejskiej zwracamy uwagę na możliwy brak szczegółowej kontroli jakości w zakresie pozostałości pestycydów, np. atrazyny, EPTC, karbofuranu, linuranu, propachloru i symazyny oraz pozostałości mikotoksyn. Wspomniane wyżej pozostałości są monitorowane w przypadku produktów rolnych z każdego państwa członkowskiego w ramach kontroli urzędowych, jednak ustanowione kontyngenty taryfowe nie wydają się podlegać takim kontrolom.

Przedstawiciele izb rolniczych V4 uzgodnili ściślejszą współpracę opartą na wspólnych priorytetach, aby dotrzeć do decydentów i reprezentować interesy rolników zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Przedstawiciele izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej dyskutowali nad wspólnym podejściem w nadchodzących wyborach na przewodniczącego i wiceprzewodniczących COGECA oraz o zbliżającym się spotkaniu izb rolniczych z regionu Trójmorza.

Spotkanie tradycyjnie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu.

Więcej zdjeć w galerii >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com