sejm

Podczas najbliższego 37. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach zaplanowane zostały następujące posiedzenia Sejmowych Komisji

7 marca 2017 r.

12.00 Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 1317) – projekt zawiera propozycję przywrócenia poprzednich przepisów

8 marca 2017 r.

10:15  –Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zapozna się z informacją ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów na temat rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. Wyrównanie poziomu jakości życia między obszarami wiejskimi a miastami oraz zwiększenie dochodów gospodarstw domowych na wsi.

13:00  –Podkomisja stała do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności  (RRW) - Przedstawienie projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

9 marca 2017 r.

10:00 Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  -

Rozpatrzy rządowy dokument – Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (druk nr 1236) - przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

12.30 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (RRW) wysłucha informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnośnie uregulowań prawnych w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie:

- kierunki i propozycje zmian,

- regulacje prawne w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych w innych państwach (Niemcy, Francja, Wielka Brytania).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com