suszaW związku z klęską suszy, która występuje na obszarze całego kraju, a w wielu rejonach sytuacja niedoboru wody jest krytyczna i przyjęciem przez Rząd pakietu pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę, w dniu 10 września 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił sie do Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o co najmniej 2-tygodniowe wydłużenie terminu określonego na 30 września br. na składanie przez rolników wniosków o pomoc „suszową” do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zobacz >>>).

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o pomoc określoną 13c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.) resort rolnictwa w dniu 22 września 2015 r. poinformował, że przepisy ww. rozporządzenia jednoznacznie wskazują, iż wnioski należy złożyć do 30 września br.

Jednocześnie zgodnie z ww. rozporządzeniem wielkość pomocy udzielanej na podstawie 13c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie może przekroczyć 450 mln zł. W przypadku gdy ze złożonych przez producentów rolnych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na tę pomoc przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, wówczas wysokość tej pomocy będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, stawki pomocy oraz współczynnika korygującego. Oznacza to, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła rozpocząć wydawanie decyzji o przyznaniu pomocy oraz rozpocząć wypłatę pomocy dopiero po zakończeniu składania wniosków przez producentów rolnych. Jednocześnie ww. środki pochodzą z oszczędności bieżącego roku i muszą zostać wydatkowane do końca roku.

Ponadto protokoły, które producenci rolni będą dołączać do wniosku o udzielenie pomocy o której mowa w 13c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.) nie wymagają adnotacji, o której mowa w 5 ust. 5. Natomiast protokoły, które producenci rolni będą dołączać do wniosku o udzielenie preferencyjnego kredytu na wznowienie produkcji, w przypadku szkód powyżej 30% będą musiały posiadać adnotację stosownie do przepisów 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przedstawiając powyższe MRiRW poinformowało, że obecnie nie przewiduje się wydłużenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy na podstawie 13c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com