Sprawozdania z prac

Krajowa Rada Izb Rolniczych uczestniczyła aktywnie w II edycji Targów CTR w Nadarzynie w dniach 30 listopada-2 grudnia. 1 grudnia 2017 r. na CTR w Nadarzynie Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała Piknik Owocowo-Warzywny sfinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Celem Pikniku była promocja wartości jakościowych i smakowych polskich produktów owocowo-warzywnych oraz świeżych owoców i warzyw. Piknik Owocowo-Warzywny ma również na celu propagowanie wzrostu spożycia świeżych owoców i warzyw w codziennej diecie oraz ich roli w zdrowym żywieniu. Podczas imprezy poprzez bezpłatną degustację promowane były przetwory owocowo-warzywne oraz świeże owoce i warzywa. Rozdawane były ulotki i materiały promujące warzywa i owoce, informujące o ich znaczeniu w codziennej diecie. Wśród najmłodszych dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy i zabawy.

13 listopada 2017 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym zaproponowanych przez resort rolnictwa rozwiązań w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie niektórych innych ustaw. W spotkaniu uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Sekretarz Stanu MRiRW Zbigniew Babalski oraz przedstawiciele organizacji rolniczych.  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło 13 propozycji rozwiązań dotyczących m.in. osób bliskich, egzekucji, czy wymagań w zakresie nabywania nieruchomości rolnych, które miałby wejść w życie w lutym przyszłego roku. Proponowane rozwiązania mają iść w kierunku wprowadzenia w naszym kraju właściwego zarządzania rolniczą przestrzenią produkcyjną.

2 października 2017 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz przedstawił prezentację na temat systemu ubezpieczeń rolniczych – oczekiwań rolników i barier w rozwoju podczas 34. Kongresu ubezpieczycieli rolnych (AIAG). Prezes KRIR omówił ubezpieczenia dotowane jako formę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego: wykorzystanie środków na dotacje do składek ubezpieczeniowych i zagrożenia związane z jakością ochrony ubezpieczeniowej w kontraktach partnerstwa publiczno-prywatnego, przedstawił poziom realizowanej ochrony ubezpieczeniowej: faktyczną wysokość dopłaty i pokrycie ubezpieczeniowe w różnych typach upraw oraz zaprezentował formy zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej: brak rozpoznania zasad funkcjonowania poszczególnych form oraz brak akceptacji dla progu 30% utraconego dochodu.

Miesiąc wrzesień jak co roku jest miejscem świętowania z całorocznej rolniczej pracy podczas Dożynek. W dniu 3 września 2017 r. na Jasnej Górze  w Częstochowie obyło się XXXVI Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony – Jasnogórskie Dożynki z udziałem przedstawicieli samorządu rolniczego. Pomimo trwającego deszczu w modlitwie uczestniczyło około 50 tys. rolników przybyłych z całej Polski.

Przed Mszą św. głos zabrał Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, dziękując Bogu za plony. Powiedział o potrzebie niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku kataklizmów, jakie przetoczyły się przez Polskę. Dożynkom po raz 26. towarzyszyła Wystawa Rolnicza zorganizowana przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w dniach 2-3 września br., na której swoje stoisko miała również Krajowa Rada Izb Rolniczych. IX. Pielgrzymka Izb Rolniczych na Jasną Górę, która była okazją do spotkania w przeddzień przedstawicieli samorządu rolniczego z całej polski z Zarządem KRIR i gościem spotkania Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Ryszardem Zarudzkim, gdzie dyskutowano nt. bieżącej sytuacji w rolnictwie i problemów związanych z ASF i dramatycznej sytuacji rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe.

Okres połowy sierpnia 2017 r. to czas związany ze żniwami, dotknął jednak rolników klęskami huraganu i nawałnic. W związku niekorzystnymi  zjawiskami atmosferycznymi i nawałnicami, które wystąpiły w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. w Polsce  w dniu 24 sierpnia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której przedstawiono informacje: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat strat oraz aktualnego stanu usuwania skutków spowodowanych nawałnicami deszczu i gradobicia w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz łódzkim, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na temat skali poniesionych strat przez rolników w poszczególnych powiatach województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i łódzkiego, zachodniopomorskiego, a także realizacji i planowanych do realizacji form pomocy przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla rolników dotkniętych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia oraz Ministra Środowiska na temat strat w lasach prywatnych spowodowanych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia oraz możliwości pomocy w likwidacji poniesionych strat. W posiedzeniu uczestniczyło wielu rolników, a także Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. W trakcie dyskusji Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podjął szczególnie istotny w zaistniałej sytuacji temat ustawy o ubezpieczeniach rolnych, podkreślił iż mimo przeznaczenia ogromnej kwoty na dopłaty do składek ubezpieczeniowych, program nie funkcjonuje właściwie. Przyczyny tego stanu leżą w niechęci firm do ubezpieczania upraw i zwierząt, a jeżeli to zrobią, znajdują różne "kruczki prawne", by pieniędzy nie wypłacić w przypadku straty. Prezes KRIR zaznaczył iż w tych warunkach konieczna jest natychmiastowa wypłata zaległych dopłat bezpośrednich za 2016 r. a także odstąpienie w poszkodowanych rejonach od wymogu siewu międzyplonowego w ramach zazieleniania, jako warunku wypłaty dopłat bezpośrednich w pełnym wymiarze. Wskazane jest również uwzględnienie strat w mniejszych (poniżej 80 pni) poszkodowanych pasiekach. Podkreślił, że poszkodowani rolnicy często nie mogą pozwolić sobie na kolejne kredyty, a oczekują konkretnej bezzwrotnej pomocy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com