Sprawozdania z prac

krirZarówno w Polsce jak i w Europie trwają aktualnie dyskusje jakie doradztwo powinno obecnie najlepiej służyć rolnikom. Wydarzeniem w omawianym okresie sprawozdawczym była konferencja zorganizowana przez Senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 3 lutego 2016 r. pt. „Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce?”. W konferencji udział wzięli licznie członkowie samorządu rolniczego, w tym: Prezesi i Członkowie Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych oraz Członkowie Zarządu KRIR: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zabierając głos w dyskusji stwierdził, że dotychczas głównym zadaniem doradztwa rolniczego było zapewnienie wykorzystania środków unijnych przeznaczonych dla sektora rolnego, czyli pomoc w wypełnianiu wniosków, izby rolnicze prowadziły również dodatkowo pomoc prawną.

krirWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było III Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji w dniu 11 stycznia 2016 r. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się m.in.: przyjęcie uchwał Krajowej Rady Izb Rolniczych: w sprawie utworzenia nadzwyczajnej komisji problemowej do spraw monitorowania sytuacji na rynkach rolnych, rozwoju i opłacalności produkcji rolnej oraz sprzedaży bezpośredniej oraz utworzenia nadzwyczajnej komisji problemowej do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego. Posiedzenie KRIR było także okazją do dyskusji z zaproszonymi gośćmi, tj. Podsekretarzem Stanu w MRiRW - Ryszardem Zarudzkim, Zastępcą Prezesa ARiMR - Jarosławem Sierszchulskim, Zastępcą Prezesa ARR - Lucjanem Zwolakiem, Dyrektorem Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR - Renatą Mantur, Dyrektorem Biura Komunikacji Społecznej KRUS - Marią Lewandowską, Zastępcą Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska - Anną Żornaczuk-Lubą. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim PROW 2014-2020 i harmonogramu poszczególnych działań oraz wypłaty dopłat bezpośrednich. Podjęto również temat nowelizacji ustawy „Prawo łowieckie”.

KRIRWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było II Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2015 r. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się przyjęcie stanowiska Krajowej Rady Izb Rolniczych, kierowanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącego problemów w rolnictwie, które wymagają najpilniejszego rozwiązania, a także przyjęcie budżetu Krajowej Rady Izb Rolniczych na 2016 r. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań.

KRIRWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było zorganizowane w dniach 4-5 listopada 2015 r. w Jachrance spotkanie Zarządów, Dyrektorów oraz Głównych Księgowych Izb Rolniczych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zarządów wszystkich izb rolniczych oprócz Zarządów Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Lubuskiej Izby Rolniczej i Izby Rolniczej w Opolu, jak również zaproszeni na to spotkanie prelegenci: Pani Aleksandra Szelągowska – Dyrektor Departamentu Finansów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pani Barbara Sałata pracownik Działu Systemów Produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu. Zaproszeni goście przedstawili aktualne informacje na temat sprzedaży bezpośredniej oraz podatku dochodowego od sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów rolnych.

Wydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy była zorganizowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych już po raz Konferencja Samorządu Rolniczego, która odbyła się 7 października 2015 r. w sali Kolumnowej Sejmu. W konferencji pt. „Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w kontekście tegorocznej suszy. Propozycje rozwiązań na przyszłość” udział wzięło ponad 300 rolników z całej Polski.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com